Marcelino Lopez | psycholoog & schrijver
psycholoog & schrijver

Mijn therapeutische uitgangspunten

Elke therapeut heeft onvermijdelijk specifieke veronderstellingen over cliënten en hun mogelijkheden. Ik ook. Mijn veronderstellingen zijn uiteraard beïnvloed door mijn eigen ervaringen en daarbij horende beperkingen.

Omdat ik graag blijf leren, houd ik het wetenschappelijk onderzoek in mijn vakgebied nauwlettend in de gaten en probeer ik van elke nieuwe cliënt te leren.

Hoop versus werkelijkheid
Ik denk graag in mogelijkheden en oplossingen (wie niet?), maar laat me daarbij ook leiden door feiten, statistiek en goed onderzoek. Een therapeut hoort hoop en vertrouwen te bieden, maar ook gezond realisme en praktische adviezen.

Het heden is belangrijker dan het verleden
De vraag ‘wat houdt je hier en nu tegen gelukkig te zijn?’ is belangrijker dan de vraag ‘waar komt je probleem vandaan?’ De eerste vraag opent de deur naar oplossingen en mogelijkheden. Graven in je verleden zorgt meestal voor wegzinken in een mentaal moeras.

Lijden = pijn x verzet
Het leven is geen sinecure. Pech, chaos en onrechtvaardigheid horen bij het leven. Verzet is soms zinloos en verlengt ons lijden. Acceptatie van het onvermijdelijke kan paradoxaal genoeg vaak een bron van geluk, inspiratie en groei zijn.

Inzicht in eigen brein is noodzakelijk
Ons brein is gemaakt om gedrag te automatiseren en verandering te weerstaan. Misschien wil jouw verstand wel veranderen, maar je onbewuste brein nog niet. Dat komt met excuses en trucs op de proppen zodat de gewenste verandering wordt gesaboteerd. Als jouw blinde vlekken zijn geïdentificeerd wordt veranderen een stap makkelijker.

De koninklijke route naar succes: verander je gedrag
Mensen hebben soms voldoende inzicht in hun eigen problemen, maar alleen dat helpt ze zelden om echt te veranderen. Met daadkracht kom je vaak verder dan inzicht alleen. Bovendien, gedachten en gevoelens kun je niet rechtsreeks controleren, je gedrag wel. Wij maken daarom samen een plan zodat nieuw gedrag een gewoonte wordt. Daaruit ontstaan vanzelf nieuwe gedachten en gevoelens.

Meten = weten
Als je helder weet wat je wilt, en ziet wat je daarbij in de weg staat is verandering een stap dichterbij. Vage klachten worden daarom samen met jou concreet en positief tot doelen geformuleerd. Daarna worden prioriteiten gesteld en een stappenplan gemaakt om je doelen te bereiken.

Wat is geluk?
Iedereen is er naar op zoek, maar wat is hét? Geluk is geen einddoel, maar ontstaat spontaan als aan bepaalde restvoorwaarden is voldaan. Mensen worden gelukkig van goede relaties en een zinvolle dagbesteding waarbij ze zichzelf tijdelijk kunnen vergeten.

Nadruk op relaties en communicatie
Geluk en succes weerspiegelen zich in de kwaliteit van je relaties. Veel psychische klachten ontstaan in de praktijk meestal door lastige of destructieve relaties. Met geliefden, vrienden, bazen of collega’s. Een gebrek aan intimiteit en heldere communicatie maakt mensen ongelukkig en onproductief.

Zelfstandigheid geeft vrijheid
Het doel van elke behandeling is meer zelfkennis, keuzevrijheid en creativiteit te ontwikkelen om obstakels op je pad eigenhandig te ruimen of te omzeilen. Het diepere doel van therapie: de therapeut overbodig maken.